Jazykové verze

česky english

Boj proti korupci

 

Externí poradenské subjekty

Externí poradenské subjekty dle Resortního interního protikorupčního programu Ministerstva zahraničních věcí České republiky a podřízených organizací

Externí poradenské subjekty dle RIPP MZV ČR

 

Etický kodex zaměstnanců Diplomatického servisu

Etický kodex zaměstnanců Diplomatického servisu

 

Informace o způsobu oznámení podezření z korupčního či jiného protiprávního jednání

http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/boj_proti_korupci/kontakty.html

 

Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí ČR

Rezortní interní protikorupční program MZV ČR

 

Rozpočet Diplomatického servisu pro rok 2016

Rozpočet Diplomatického servisu pro rok 2016

 

 

Vyhledávání