Jazykové verze

česky english

 

V rámci Diplomatického servisu se nabízí několik atraktivních lokalit, které můžete využít k pořádání různých společenských a komerčních akcí, jako je například pořádání prezentačních akcí, večírků, natáčení reklamních spotů, filmů a podobně:

 • Všeobecné podmínky

  •     Celkové podmínky vychází z Vašich požadavků na prostor a čas a jsou vždy konkrétně specifikovány ke konané akci.
  •     Pořadatel akce je povinen zajistit si pořádání akce v dostatečném předstihu.
  •     V případě, že to bude aktuální bezpečnostní situace vyžadovat, může být na základě pokynů pověřeného pracovníka akce neprodleně přerušena, odložena nebo ukončena. Totéž platí v případě, že dojde k hrubému porušení sjednaných podmínek.
  •     Pro společenské akce nedisponuje Diplomatický servis odpovídajícím mobiliářem ani neposkytuje výzdobu. Na základě návrhu uspořádání prostoru odsouhlasí pořadateli možnost instalace vlastního mobiliáře, výzdoby a techniky.
  •     Dle dohody lze prostor pronajmout v předstihu pro přípravu/úklid akce.
  •     Pořádaná akce musí probíhat pokojně, nesmí být rušen klid a pořadatel akce nesmí poškodit dobré jméno Diplomatického servisu.
  •     Po akci musí být veškeré dotčené prostory uvedeny do původního stavu.
  •     Pořadatel akce souhlasí se 100% platbou předem (převodem/vkladem na účet společnosti nebo složením hotovosti na pokladně společnosti) a bere na vědomí, že bez platby předem nebude akce ze strany Diplomatického servisu povolena a zajištěna.

  Bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle 224 403 114, případné dotazy můžete zasílat  e-mailem na adresu: petrickova@ds.cz

  Další lokality ke krátkodobému pronájmu naleznete: http://www.ds.cz/nemovitosti-pronajem.php

Vyhledávání