Jazykové verze

česky english

 

Životopis

 

  Jméno a příjmení: Ing. Jaroslav Vítek, MBA

  Místo narození: Hradec Králové

  Vzdělání

  2007 – 2008       Univerzita Jana Ámose Komenského v Praze – získaný titul MBA -  obor Řízení lidských zdrojů a Evropská unie v programu MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
  1990 – 1992        Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – postgraduální studium – obor Personální management
  1986 – 1989        Vojenská akademie – postgraduální studium -  příprava na výkon vyšších štábních funkcí
  1978 – 1982        Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově – získaný titul Ing. 

  Zaměstnání

  2015 –2016         Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace, náměstek ředitele
  2013 –2014         Ústav zemědělské ekonomiky a informací, státní příspěvková organizace, Praha, Zemědělské poradensko-vzdělávací centrum a Knihovna Antonína Švehly, vedoucí odboru
  2011 –2013         Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, vrchní ředitel sekce,
  2010 –2011         Městská část Praha 1, tajemník úřadu
  2008 –2009        Ústřední pozemkový úřad, Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, vrchní ředitel sekce,
  2004 – 2007        Inženýrská a realitní organizace Praha, příspěvková organizace Hl. města Praha, ředitel
  2003                     Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, náměstek generálního ředitele úřadu pro hospodaření se státním majetkem
  1998 – 2002        Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací, , proděkan a vedoucí
  katedry
  1998 – 2003       TOP GUN, spol. s r.o., Praha, ředitel a jednatel 
  1980 – 1997        Ministerstvo obrany ČR

  Cizí jazyky

  anglicky, rusky – základní komunikační znalost

  Kurzy, semináře

  2007                      Bezpečnostní specialista - Trivis, a.s. Praha
  2005- 2007          Metodik-správce veřejného majetku s kvalifikací znalec v oblasti „Projektové řízení“ a znalec v oblasti „Europassport“ - Fakulta stavební ČVUT
  1997                      Řízení malého a středního podniku - rekvalifikační kurz, AJAK Praha
  1996                      Trénink trenérů managementu - KNOW HOW FUND, Londýn
  1995                      akreditován na funkci „ PORADCE PUBLIC RELATIONS“,  MOSPRA Brno

 

Vyhledávání